INFORMACJA DLA RODZICÓW
Składka na ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł.
Firma Ubezpieczająca: COMPENSA
Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne.
Podpisanie deklaracji dobrowolnego ubezpieczenia i wpłata składki u wychowawców podczas zebrań z rodzicami w dniu 20 września 2018 r., godz. 16.30. (Wpłata składki może nastąpić najpóźniej do 30 września 2018 r.)
Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ogólnych warunków ubezpieczenia uczniów zamieszczonych poniżej.