Dnia 26 lutego 2019r. grupa 10 uczniów z klasy 3b wraz z koleżankami i kolegami z klas siódmych i ósmej Szkoły Podstawowej uczestniczyła w warsztatach językowych  Brit up! zorganizowanych przez British Council w Warszawie. Warsztaty Brit up! były prowadzone w języku angielskim i składały się z dwóch części: sesji komputerowej testu Aptis for Teens zakończonej uzyskaniem przez uczniów indywidualnych raportów z umiejętności językowych oraz warsztatu kulturowego How to think like Sherlock – Myśleć jak Sherlock (dedukcja, łamanie kodów i umiejętność patrzenia na problem z wielu perspektyw jednocześnie).

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce, a przede wszystkim uzyskali rzetelną informację na temat swojego poziomu znajomości języka angielskiego.