„Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie”-

ks. J. Twardowski

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2. Materiały biblioteczne wypożycza się bezpłatnie.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres trzech tygodni.
  4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W Wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
  5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
  6. Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
  8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
  9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
  10. W bibliotece obowiązuje cisza.