„Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie”-

ks. J. Twardowski

Przyjaciele szkoły

Nasze gimnazjum bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia ze strony rodziców naszych uczniów.

Pragnąc w jakiś sposób wyróżnić tych, którzy w sposób szczególny na to zasłużyli poprzez swoje bezinteresowne zaangażowanie i poświęcony czas, od kilku lat rada pedagogiczna przyznaje Tytuł Honorowego Rodzica – Przyjaciela Szkoły.

stat-m

Poniżej przedstawiamy listę osób nagrodzonych tym tytułem:

Rok 2017

Monika i Jarosław Capałowie, Marta i Robert Packowie, Wiesława i Paweł Tusińscy, Beata Czerwińska, Monika Król, Urszula Sarba, Małgorzata Skomra, Beata Dymek, Kamila Torój, Joanna Baran, Iwona Wieczorkiewicz, Agnieszka Wójcik, Katarzyna Serewiś.

Rok 2016

Krystyna Czerska, Nina i Leszek Wolscy, Elżbieta Włodarczyk, Marzena i Grzegorz Urbankowie, Renata Górska, Elżbieta i Sławomir Kopciałowie, Dorota Filipowska,
Zofia Horszczaruk.

Rok 2015

Alicja Abramczyk, Edyta Dacewicz, Ilona Drachal, Renata Kułagowska, Anna i Mariusz Urbankowie, Aleksandra Tokarska, Beata i Mariusz Gizińscy, Dorota i Robert Szykułowie, Urszula Michta.

Rok 2014

Grażyna Chodoła, Urszula Osek, Bogumiła Jędrych, Jolanta Cipkowska, Renata Kowalczyk, Marzena Soleniec, Joanna Kozińska, Renata Firlej.

Rok 2013

Jolanta Decka-Baran, Bożena i Marek Koza, Bogusław Bernat, Anna i Krzysztof Urbankowie, Marta i Robert Pacek, Elżbieta Gawidziel, Katarzyna Serewiś, Barbara Suszek, Mirosława Walasek.

Rok 2012

Ewa Cieślak, Iwona Fajbuś, Edyta i Robert Łopata, Hanna i Krzysztof Padewscy, Barbara Piecyk, Małgorzata Skomra, Renata Bolek.

Rok 2011

Danuta Rodzoch, Jolanta i Cezary Świderscy, Jolanta Szymczyk, Magdalena Chmielewska, Danuta Łach, Dorota i Leszek Orłowscy, Aleksandra Tokarska, Zofia i Henryk Małkowie, Anna Mdejska, Bogumiła Jędrych.

Rok 2008

Irena Bolek, Ewa Deska, Hanna Biss, Mariola Gola, Zofia Bachanek, Mirosława Janusz, Anna i Krzysztof Urbankowie, Maria Kupczyk, Iwona Chrzanowska, Iwona i Grzegorz Polakowie, Anna Grabczak, Maria Rzeszut.

Rok 2007

Wiesława Zawadzka, Stanisław Capała.

Rok 2006

Anna i Jerzy Grabczakowie, Lucyna i Włodzimierz Kowalikowie, Marzanna i Zbigniew Miękusowie, Małgorzata i Krzysztof Skomrowie, Jolanta i Cezary Świderscy, Bożena i Krzysztof Drachalowie, Maria i Grzegorz Borek.

Rok 2005

Iwona Chrzanowska, Małgorzata Siębor, Krzysztof Marzec, Aldona Molenda, Maria Borek, Barbara Stasiak, Bożena Drachal, Małgorzata Skomra.