„Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie”-

ks. J. Twardowski

 

LOGO_FE

LOGO_UE

 

Projekt POWER SE

„Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem”

 

Od 1 września 2016 Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem”

 

Cele projektu:

 

  1. Wyrównywanie szans oraz łamanie stereotypów i pozbywanie się uprzedzeń (mieszkaniec Lubelszczyzny – mieszkaniec Europy)
  2. Rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów w celu popularyzacji mody na uczenie się języków i umożliwienie uczniom ciągłego kontaktu z nimi
  3. Unowocześnienie metod nauczania języka angielskiego oraz innych przedmiotów szkolnych – poznawanie nowych technik, dostęp do nowych, ciekawych materiałów, wykorzystywanie multimediów.
  4. Technologia IT, jako codzienna praktyka szkolna: wykorzystanie Internetu na lekcjach, praca z programami edukacyjnymi, zdobycie ciekawych filmów, dokumentów, aplikacji (również w języku angielskim)
  5. Nawiązanie kontaktów z nauczycielami ze szkół zagranicznych, wymiana doświadczeń
    i dobrych praktyk.
  6. Poszerzenie wiedzy na temat różnych programów unijnych oraz zdobycie doświadczenia w zarządzaniu projektami europejskimi.
  7. Zaangażowanie szkoły w międzynarodowe projekty.
  8. Promowanie szkoły, regionu i Polski za granicą.

 

W realizacji projektu oraz w mobilnościach biorą udział następujący nauczyciele: Teresa Dymowska, Dominika Kacperek, Agnieszka Kałkowska, Izabella Gałka-Mizak, Dorota Chodoła oraz Grażyna Dudka.

 

Spotkanie z wolontariuszką AIESEC

Od 12 do 16 grudnia 2016 w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu „Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem” gościliśmy
w murach naszego gimnazjum wolontariuszkę AIESEC Andreę Sarahi Alcocer Perez z Meksyku.

Andrea Sarahi podczas prowadzonych zajęć zapoznała uczniów z historią, legendami, kulturą oraz tradycjami Meksyku. Poprzez prezentacje multimedialne pokazała naszym gimnazjalistom piękną meksykańską przyrodę oraz warte zobaczenia ciekawe miejsca w swoim kraju.

Ponadto uczniowie mieli możliwość doskonalić znajomość języka angielskiego w trakcie gier i zabaw językowych oraz zajęć interaktywnych przygotowanych przez wolontariuszkę.

 

SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI FUNDACJI SCHUMANA

W ramach realizowanego przez nasze gimnazjum projektu „Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem” w dniu 19 maja 2017 gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy Fundacji Schumana. Naszymi gośćmi były Magdalena Reze z Chorwacji oraz Maria Titova z Ukrainy.

Wolontariuszki opowiadały o kulturze i tradycjach swoich krajów oraz o malowniczych miejscach, które warto tam zobaczyć. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jak mogą zostać wolontariuszami tej fundacji i dzięki temu rozwijać własne umiejętności językowe, zdobywać wiedzę, poznawać inne kraje, odmienne kultury oraz nowych ludzi.

Niezwykle cenne dla naszych gimnazjalistów było sprawdzenie oraz doskonalenie swoich umiejętności językowych, gdyż warsztaty prowadzone były w języku angielskim i rosyjskim.

  

  


„Organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym” – plakaty wykonane przez uczniów klasy IIIA i IIIB

 
 „Fauna i flora lasów Polski i Wielkiej Brytanii” – plakaty wykonane przez uczniów klasy IB i IIB
  


“My journey around Europe”- wybrane plakaty wykonane przez uczniów klasy IIB


  
Places worth visiting in English speaking countries” – gazetka wykonana przez uczniów klasy IB
  
 
“Places to visit in my area” – wybrane plakaty wykonane przez uczniów klasy IB
  

 
“Święta w tradycji anglosaskiej” – gazetki wykonane przez uczniów klasy IIB
  

 

 

Szkolenie językowe w Irlandii

W ramach realizacji projektu „Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem” programu POWER SE nauczyciele z naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć od 3 do 14 lipca 2017 w szkoleniu zagranicznym w Irlandii. Nauczyciele języka angielskiego: Dominika Kacperek oraz Izabella Gałka-Mizak uczestniczyły w kursie metodycznym w Alpha College of English w Dublinie, natomiast Agnieszka Kałkowska w kursie metodycznym w Cork English College w Cork. Pani dyrektor Teresa Dymowska, nauczyciel biologii – Grażyna Dudka, nauczyciel języka polskiego – Dorota Chodoła szlifowały język angielski w Cork English College w Cork.

Celem kursów było doskonalenie znajomości języka angielskiego przez wszystkich uczestników oraz rozwijanie warsztatu metodycznego, poznawanie nowych metod oraz narzędzi nauczania przez nauczycieli języka angielskiego. Niezwykle cenne dla wszystkich uczestników okazało się poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, tradycji, zwyczajów, historii Irlandii, w tym poznanie tradycyjnej muzyki oraz podstaw tańca irlandzkiego (film w załączniku). Ważny element udziału w szkoleniu stanowiło poznanie irlandzkiego systemu edukacji.

Dzięki codziennym popołudniowym wycieczkom po Dublinie i Cork oraz wyjazdom do najodleglejszych zakątków Szmaragdowej Wyspy uczestniczki poznały lepiej przyrodę, kulturę, historię oraz tradycje Irlandii

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem” za rok szkolny 2016/2017

W ramach realizacji projektu „Jestem mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem” nauczyciele języka angielskiego Dominika Kacperek, Agnieszka Kałkowska oraz Izabella Gałka-Mizak przeprowadzili lekcje z cyklu: „Święta w tradycji anglosaskiej”. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie wykonali gazetki ścienne na korytarzu szkolnym, by przybliżyć pozostałym uczniom naszej szkoły tradycje i zwyczaje krajów anglojęzycznych.

Uczniowie klasy IB pod opieką pani Dominiki Kacperek wykonali  prezentację multimedialną oraz plakaty na temat: „Places to visit in my town”. Projekt miał za zadanie przybliżyć uczniom piękno własnej okolicy, promować lokalne zabytki oraz  pokazać warte zobaczenia miejsca.

Uczniowie klasy II B oraz IIIB pod opieką pani Dominiki Kacperek przygotowali prezentację multimedialną na temat: „My journey around Europe” oraz plakaty pod tym samym tytułem. Celem projektu było pokazanie ciekawych miejsc w Europie, przybliżenie kultury, tradycji, zabytków oraz kuchni poszczególnych krajów.

Uczniowie klasy Ib  pod opieką pani Agnieszki Kałkowskiej brali udział w projekcie edukacyjnym „Miejsca warte zobaczenia w krajach anglojęzycznych”. Uczniowie mieli za zadanie zebrać informacje oraz zdjęcia prezentujące wybrane miejsca, a następnie przygotować prezentację dla pozostałych uczniów szkoły. Celem projektu było pokazanie ciekawych miejsc oraz zabytków w krajach anglojęzycznych.

Nauczyciel języka polskiego pani Dorota Chodoła przeprowadziła w klasie IIIB cykl lekcji „Śladami pisarzy anglojęzycznych” – promujących literaturę anglojęzyczną. Ponadto pani Dorota uczestniczyła w kursie przygotowawczym z języka angielskiego w ABC School of English w Puławach.

Nauczyciel biologii pani Grażyna Dudka zrealizowała wraz z uczniami dwa projekty: „Fauna i flora lasów Polski i Wielkiej Brytanii” oraz „Organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym”. Uczniowie następnie wykonali plakaty prezentujące florę i faunę Wysp Brytyjskich oraz zwierzęta żyjące w Morzu Bałtyckim i w Morzu Północnym.

Pani dyrektor Teresa Dymowska nadzorowała projekt, odpowiedzialna była za kontakt z księgowością oraz organem prowadzącym.

Nauczyciele języków obcych zorganizowali spotkanie z wolontariuszami AIESEC (grudzień 2016) oraz Fundacji Schumana (maj 2017). Ponadto pani Dominika Kacperek oraz Agnieszka Kałkowska były odpowiedzialne za koordynację projektu oraz organizację wyjazdu na szkolenie
w Irlandii.

Grupa nauczycieli biorących udział w projekcie odbyła szkolenie zagraniczne w Irlandii od 3 do 14 lipca 2017. Nauczyciele języków obcych wzięli udział w szkoleniu metodycznych, natomiast pozostali nauczyciele w szkoleniu językowym.

Koordynator projektu: Dominika Kacperek