Konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego

XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Poezja ks. Jana Twardowskiego” – 14 maja 2015 r.

14 maja po raz kolejny gościnne progi Gminnej Biblioteki Gminy pozwoliły przeżyć niecodzienne spotkanie z poezją. W tym roku po raz pierwszy możemy powiedzieć … poezją naszego patrona ks. Jana Twardowskiego. W konkursie brała udział młodzież z sześciu gimnazjów z powiatu puławskiego oraz przedstawiciel Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Jury w składzie: Małgorzata Klinkosch (MDK), ….. (POK) i Elżbieta Gawidziel (dyr. SP w Bronowicach, polonista) nie miało wątpliwości w ocenie recytatorów i jednogłośnie przyznało:
• Dwa pierwsze miejsca, dla Antoniego Sarby, ucznia klasy pierwszej Gimnazjum w Górze Puławskiej oraz Daniela Mazura, podopiecznego Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”
• Drugie miejsce dla Anety Cybuli, uczennicy klasy drugiej Gimnazjum w Gołębiu
• Trzecie miejsce dla Kariny Tokarskiej, uczennicy klasy trzeciej Gimnazjum w Górze Puławskiej
Ponadto jury wyróżniło:
• Katarzynę Wąchałę z Gimnazjum nr 4 w Puławach
• Eryka Mikosa z Gimnazjum w Żyrzynie

Po raz trzeci w historii konkursu „Poezja ks. Jana Twardowskiego” jego laureatem został uczeń naszego gimnazjum. Po raz pierwszy zdarzyło się, że wśród laureatów znalazło się dwoje uczniów Gimnazjum w Górze Puławskiej.
Nagrodę specjalną, tzw. nagrodę serca ufundował także pan wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, który wespół z jury wsłuchiwał się w recytację młodzieży i swoje wyróżnienie przyznał Danielowi Mazurowi z Puławskiego Ośrodka Kultury.
Warto pamiętać, że nasze gimnazjum w tym konkursie reprezentowały także: Weronika Gizińska, Dagmara Pacek i Elżbieta Serewiś.
Występy recytatorów tegorocznej edycji uświetniła prezentacja fragmentów autobiografii ks. Jana w wykonaniu Antka Sarby, a spotkanie z poezją poprowadziły uczennice kasy pierwszej Julia Skomra i Justyna Król.

 

Gimnazjum w Górze Puławskiej zaprasza do udziału w XII powiatowym konkursie recytatorskim „Poezja ks. Jana Twardowskiego”.

Termin tegorocznego konkursu – 14. 05. 2014 r., godz. 900, w budynku biblioteki w Górze Puławskiej.

Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe naszego gimnazjum i czas trwania konkursu, prosimy o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych i wyłonienie najlepszych recytatorów, nie więcej jednak niż trzy osoby ze szkoły.

Zgłoszenia uczestników prosimy nadsyłać pocztą, drogą telefoniczną lub faksem na adres (telefon) gimnazjum, nie później jednak niż do 6. 05. 2014 r. Kartę zgłoszenia znajdziesz tutaj.

REGULAMIN KONKURSU

  1. Uczestnicy prezentują dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy ks. Twardowskiego, czas recytacji nie powinien być krótszy niż 1min ani dłuższy niż 5 min.
  2. Prezentacja ma być wyłącznie recytacją.
  3. Szkołę reprezentuje co najwyżej trzech recytujących.
  4. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkę udziału w konkursie, natomiast laureaci – nagrody książkowe.
  5. Jury w ocenie recytacji będzie uwzględniać dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości głosowych recytującego), poprawność dykcji, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny.

 Osoba odpowiedzialna:
mgr Dorota Chodoła, nauczyciel języka polskiego, tel. 081 880 50 80

 

 

Wyniki XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Poezji ks. Jana Twardowskiego” – 14 maja 2013 r.

Do konkursu zgłosiło udział 8 gimnazjów, recytowało 18 osób.
Jury w składzie:

  • Elżbieta Gawidziel
  • Małgorzata Klinkosch
  • Katarzyna Grudzień

przyznało  nagrody książkowe następującym osobom:
I miejsce – Aleksandra Kaszlikowska  (PG nr 4 w Puławach)
II miejsce – Sandra Powroźnik (Gimnazjum w Nałęczowie), Joanna Mazurek (PG nr 4 w Puławach)
III miejsce – Agata Jarosińska (Gimnazjum w Nałęczowie), Anna Górska (PG nr 2 w Puławach)

 Wyróżnienia:

Magdalena Kozak (Gimnazjum w Żyrzynie)
Natalia Jóźwicka (Gimnazjum w Końskowoli)
Róża Łoboda (Gimnazjum w Nałęczowie)

Natalia Rusek  (PG w Górze Puławskiej).

Nagroda specjalna patrona honorowego konkursu recytatorskiego Wójta Gminy Puławy pana Krzysztofa Brzezińskiego trafiła w ręce jedynego uczestnika płci męskiej Eryka Mikosa z Gimnazjum w Żyrzynie. Została ona ufundowana, przyznana i wręczona przez pana Wójta.

Pozostałe nagrody ufundowała dyrektor Publicznego Gimnazjum w Górze Puławskiej pani Teresa Dymowska.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesu i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, już za rok.

Aleksandra Pawlik IIb

 

Historia konkursu recytatorskiego „Poezja ks. Jana Twardowskiego”

Pomysł zorganizowania konkursu zrodził się w kilka dni po wizycie w murach naszego gimnazjum ks. Jana Twardowskiego. Wydarzenie to miało miejsce w 2001 roku w marcu w czasie pierwszych Dni Kultury Chrześcijańskiej. Nieprzypadkowo użyłam tu słowa „wydarzenie”, bowiem akurat to spotkanie istotnie nabrało rangi wydarzenia.
Do szkoły tego dnia przyszło tak wiele osób pragnących uczestniczyć w spotkaniu z poetą, że… jej mury, choć gościnne, nie zmieściły wszystkich… Trzeba było „na szybko” planować zamiast jednego – dwa spotkania. Udało się!

Właśnie po tym spotkaniu zrodził się pomysł zorganizowania konkursu poezji ks. Jana – na pamiątkę wizyty ks. Jana Twardowskiego. Początkowo zaprosiliśmy do udziału w nim młodzież gimnazjów naszej gminy, później, już w kolejnych edycjach konkursu brali udział gimnazjaliści z całego powiatu puławskiego.

Pięć pierwszych edycji konkursu odbywało się w marcu, w czasie rekolekcji wielkopostnych i jednocześnie w trakcie trwania Dni Kultury Chrześcijańskiej. Po zmianie terminu DKCh konkurs „oderwał się” od Dni Kultury i stał się samodzielnym wydarzeniem kulturalnym. Zawsze jego termin łączył się z terminem rekolekcji wielkopostnych, w tym roku jednak został on przesunięty na 24 maja z uwagi na nałożenie się terminów innych konkursów.

Młodzież chętnie przygotowuje się do udziału w konkursie, każdego roku do naszej szkoły przyjeżdżają reprezentanci różnych gimnazjów, słyszymy pozytywne opinie na temat jego przebiegu i organizacji.

W ubiegłym roku przeżywaliśmy mały jubileusz konkursu, jego dziesiątą edycję. Cztery lata temu z uwagi na warunki lokalowe szkoły i sposób organizacji rekolekcji miejsce konkursu przenieśliśmy do budynku biblioteki gminnej.

Mamy nadzieję, że młodzież w kolejnych latach równie chętnie jak dotychczas będzie zainteresowana udziałem w recytacji „Poezji ks. Jana Twardowskiego”, a nam starczy sił i zapału do organizacji konkursu.