„Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie”-

ks. J. Twardowski

Konkurs Mitologiczny

Międzyszkolny konkurs mitologiczny “Z mitologią za pan brat”

Organizacja konkursu mitologicznego stwarza doskonałą okazję do propagowania greckiej kultury i sztuki, umożliwia uczniom poszerzenie wiedzy na ich temat, uczy sięgania do różnych informacji. Chcielibyśmy, aby konkurs ten wpisał się w tradycję naszej gminy i odbywał sie każdego roku.

Cele konkursu:

 • propagowanie wiedzy o kulturze i sztuce starożytnej Grecji;
 • podkreślenie roli antyku i jego wpływu na kształtowanie kultury antycznej;
 • rozwijanie postaw poznawczych wśród młodzieży;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

Regulamin konkursu mitologicznego:

W konkursie biorą udział uczniowie klas I i II gimnazjum. Oceniana jest wiedza ogólna z historii starożytnej Grecji, z języka polskiego oraz ze znajomości mitologii. Osoby, które zdobędą największą liczbę punktów przechodzą do II etapu. W jury zasiądą nauczyciele historii i j. polskiego.

Przebieg konkursu:

Konkurs składa się z 2 etapów:

 • Etap I będzie miał formę pisemną. Do etapu II przechodzi 3 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki.
 • Uczniowie ci będą tworzyć drużynę, która będzie reprezentować szkołę na międzyszkolnym konkursie, w którym spotkają się reprezentanci szkół z Gołębia, Góry Puławskiej i Zarzecza.
 • Konkurs odbędzie się 9 kwietnia w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej o godz. 1000.
 • Etap II przewiduje różnorodne formy zadań.

Podstawowa literatura:

Parandowski Jan, Mitologia, Wyd. 18, 1982.

Zagadnienia konkursowe:

 • Pojęcia: mit, mitologia, politeizm, antropomorfizm i inne charakterystyczne pojęcia związane z mitologią.
 • Bogowie greccy i ich rzymscy odpowiednicy (zakres władzy, działań, opieka, atrybuty, sławne ośrodki kultu, mitologiczne pokrewieństwo, losy).
 • Bohaterowie i ich losy: Herakles, Tezeusz, Jazon, Odyseusz.
 • Geografia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades).
 • Zoologia mitologiczna (zwierzęta i potwory wystepujące w mitologii).
 • Iliada i Odyseja (wojna trojańska i tułaczka Odyseusza opisane w mitologii Parandowskiego).
 • Znajomość mitów:
 • Narodziny świata
 • Syzyf
 • Dedal i Ikar
 • Orfeusz i Eurydyka
 • Prometeusz
 • O Edypie
 • O Królu Midasie
 • O wędrówce Eneasza
 • O powstaniu Rzymu
 •   Związki frazeologiczne związane z mitologią.’Ślady mitologii we współczesnym języku.
 • Ślady mitologii w sztuce i literaturze.