„Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie”-

ks. J. Twardowski

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy – w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych – młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia.

Do podstawowych zadań szkolnego doradcy zawodowego należy działalność ukierunkowana na pomoc oraz wsparcie ucznia w kształtowaniu jego przyszłej kariery zawodowej, zgodnie z jego własnymi predyspozycjami osobowościowo-zawodowymi oraz aktualnymi trendami na rynku pracy. Doradca jest osobą pomagającą uczniom w podejmowaniu przyszłych decyzji zawodowych, a więc w wyborze zawodu oraz przyszłych kierunków kształcenia. Szkolny doradca zawodowy współpracuje także z&nbsb;rodzicami uczniów oraz nauczycielami w obszarze planowania przyszłej kariery edukacyjnej uczniów.

Skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego i:

  • poznaj siebie

  • poznaj_siebiepoznaj zawody

poznaj_zawody1poznaj_zawody2

    • poznaj ścieżki kształcenia

sciezki_ksztalcenia_reforma

  • dokonaj wyboru szkoły

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Jeżeli dzisiaj bardziej wolisz wykonywać konkretna pracę, masz zainteresowania i uzdolnienia praktyczne, lubisz i potrafisz wykonywać niektóre czynności związane z interesującym Cię zawodem (np. majsterkowanie, gotowanie) lub chcesz szybko zakończyć naukę i usamodzielnić się, możesz wybrać zasadniczą szkołę zawodową.

TECHNIKUM

Jeśli masz dobre oceny, nauka nie sprawia Ci trudności, chcesz zdobyć wykształcenie ogólne, i nie wiesz jeszcze, czy będziesz studiować, chciałbyś zdobyć tytuł technika w interesującym Cię zawodzie wraz z dobrym przygotowaniem ogólnym, to jesteś kandydatem do czteroletniego technikum.

LICEUM

Jeśli masz (lub możesz mieć) bardzo dobre i dobre oceny, wiesz, że nauka nie sprawia Ci trudności, jesteś ambitny, rozumiesz i akceptujesz konieczność ciągłego powiększania swojej wiedzy, plany na przyszłość wiążesz z ukończeniem studiów wyższych, masz różnorodne zainteresowania, jesteś ciekawy świata i otwarty na szybkie zmiany zachodzące w świecie, to liceum ogólnokształcące jest szkołą odpowiednią dla Ciebie.

puzzle

Pamiętaj o tym, że znajdujesz się w okresie intensywnego rozwoju psychofizycznego i że Twoje dzisiejsze preferencje mogą w przyszłości się zmienić, mogą rozwinąć się inne zainteresowania i pojawić się chęć do ich zgłębiania. Zawsze wtedy możesz kontynuować naukę w szkołach wyższego szczebla lub przez inne formy, np. kursy.

REFORMA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO

Od roku szkolnego 2012/13 nauka w liceach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych będzie powiązana z nauką w gimnazjach. Treści ogólnokształcące rozpoczęte w gimnazjum będą kontynuowane w pierwszych latach na poziomie podstawowym w szkole ponadgimnazjalnej. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie będą mieli do opanowania te same zagadnienia z kształcenia ogólnego, na poziomie podstawowym, co uczniowie w pierwszej klasie liceum. Dzięki tym zmianom absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, aby uzyskać wykształcenie średnie, mogą kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio od klasy drugiej.

Nowością w nowym systemie kształcenia zawodowego jest wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dzięki nim placówki oświatowe łatwiej dostosują ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. W kursach zawodowych będą mogli uczestniczyć uczniowie, absolwenci i osoby dorosłe spoza znowelizowanego systemu kształcenia.
W zreformowanych szkołach zawodowych uczniowie nie będą uczyć się zawodu, ale zdobywać kolejne kwalifikacje. Sprawdzać je będzie kilka egzaminów przeprowadzanych w poszczególnych latach nauki. Po zdaniu wszystkich, uczeń dostanie dyplom zawodowy. Zajęcia praktyczne w technikach będą stanowić 50 proc. wszystkich godzin lekcyjnych, a w zawodówkach – 60 proc.
Zadaniem liceum ogólnokształcącego jest wyposażenie przyszłego absolwenta w wiedzę ogólną i przygotowanie do studiowania na wyższej uczelni. Każdy uczeń tej szkoły będzie zdobywał wiedzę i umiejętności na poziomie co najmniej podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.
Absolwent opanuje wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów w zakresie co najmniej podstawowym oraz będzie przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego z co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. To znacząco zwiększy jego szansę na podjęcie studiów na wybranej uczelni i kierunku.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa I

Uczniowie będą uczyli się wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum.

Klasa II i III

Wszyscy uczniowie będą nadal obowiązkowo uczyć się języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych. Obowiązkowe też będą zajęcia z wychowania fizycznego.
Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, każdy uczeń będzie miał obowiązek wybrać co najmniej dwa przedmioty, które będzie realizował w zakresie rozszerzonym. Przedmioty, spośród których można wybierać, to: język polski, matematyka, języki obce, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka historia sztuki, historia muzyki, język łaciński, kultura antyczna i filozofia.
Zwiększy się liczba godzin przeznaczona w tygodniu na naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym, będzie to co najmniej dziesięć godzin w ciągu trzech lat nauki.
Oprócz przedmiotów w zakresie rozszerzonym (od 2. do 4.) każdy licealista będzie miał obowiązek uczenia się przedmiotów uzupełniających. Uczeń, który nie wybierze historii w zakresie rozszerzonym, będzie miał obowiązek uczestniczenia w zajęciach historii i społeczeństwa. Natomiast ten, który nie wybierze w zakresie rozszerzonym nauki żadnego z czterech przedmiotów z grupy: fizyka, chemia, biologia, geografia, będzie uczęszczał na zajęcia z przyrody. Takie rozwiązanie gwarantuje, że zachowana zostanie równowaga pomiędzy nauczaniem przedmiotów ścisłych i humanistycznych.