cznz-logo

III miejsce za udział w ogólnopolskim konkursie „Czas na zdrowie”

We wtorek, 27 października br. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się uroczyste rozdanie nagród w ogólnopolskim konkursie „Czas na zdrowie”. Nasze gimnazjum znalazło się w gronie najlepszych.

Projekt trwał kilka miesięcy i prowadzony był w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składał się z dwóch etapów:

I. ROZGRZEWKI – etap przygotowawczy, który polegał na powołaniu maksymalnie 10 – osobowych zespołów, zdobyciu wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz okolicznych ekologicznych gospodarstw i wypromowaniu jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej,
II. FESTYNU ZDROWIA – polegał na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości.

Projekt „Czas na zdrowie” miał charakter edukacyjny, więc po zawiązaniu się zespołu , ustaleniu nazwy i logo skupiłyśmy się na zdobyciu wiedzy na temat zrównoważonego stylu życia oraz gospodarstw ekologicznych z naszej okolicy Zebrane materiały miałyśmy za zadanie przedstawić w formie prezentacji podczas apelu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum byli zaciekawieni naszym przedsięwzięciem i zachęceni do współpracy. Na etapie rozgrzewki konieczne było również zaplanowanie scenariusza organizacji Festynu i promocja tego wydarzenia w środowisku lokalnym, która miała na celu pozyskanie jak największej liczby uczestników. Istotna była inwencja w wymyślaniu różnego rodzaju form marketingu, którego skuteczność i pomysłowość była przedmiotem oceny konkursowej. Nasz zespół promował akcję poprzez zaproszenie lokalnych władz, plakaty, ogłoszenia w kościele, zajęcia dla przedszkolaków, organizację przedpremierowych pokazów filmowych, informacje na Facebooku, własne ulotki itp.

Etap II – Festyn Zdrowia składał się z trzech modułów.
Pierwszym było zorganizowanie pokazu filmów edukacyjnych z serii „Śmietnik w mojej głowie”, przygotowanych przez Fundację BOŚ.  Filmy były prezentowane na przemian  z wystąpieniami gości p. Justyny Michalik – właścicielki Organic Food Bar oraz p. Katarzyny Rułka – dietetyka. Spotkanie uświetniło przedstawienie kabaretowe pt. „Bo śmiech to zdrowie” w wykonaniu rodziców
i nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum.

Drugim elementem Festynu było praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. przygotowanie i degustacja potraw z wykorzystaniem produktów ekologicznych i regionalnych. W ramach realizacji tego zadania zaplanowałyśmy „Konkurs kulinarny” dla uczniów i rodziców naszego gimnazjum oraz klas IV – VI szkoły podstawowej. Nie spodziewałyśmy się aż takiego zaangażowania. Wszystkie stoiska przygotowane zostały pomysłowo i estetycznie, a potrawy były oryginalne, zdrowe i pyszne. Jury konkursowe miało bardzo trudne zadanie. Obie szkoły były oceniane oddzielnie.Ostatecznie zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum jury przyznało I, II i III miejsca ex aequo dla dwóch drużyn, w związku z czym żaden zespół nie znalazł się poza podium.

Trzecim elementem była organizacja wspólnych zabaw ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tutaj również mając na celu integrację całej społeczności szkolnej i lokalnej zorganizowałyśmy konkurencje sportowe powołując zespoły składające się z uczniów, rodziców i nauczycieli obu szkół. Uczestników nie opuszczał dobry humor, a rywalizacja była bardzo wyrównana.

Bardzo miłym akcentem zwieńczającym wszystkie opisane powyżej działania było przyznanie naszemu gimnazjum III miejsca za organizację Festynu.

cznz-dyp

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tym przedsięwzięciu i zaangażowali się w jego realizację w różnych formach i na różnych etapach.

 Zespół „Healthy Hosts – Zdrowi Żywiciele” w składzie:

Uczennice: Aleksandra Godziszewska, Alicja Belka, Paulina Cieszko, Aneta Cieślak Weronika Gizińska, Patrycja Krześniak, Gabriela Michta, Karina Tokarska.

Opiekunki projektu: Grażyna Dudka, Izabella Gałka-Mizak, Teresa Szymajda.

cznz-gr

Zespół Healthy Hosts wraz z koordynatorką projektu p. Aleksandrą Koper na rozdaniu nagród w Warszawie.