Panel w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej,
czyli przyznanie szkole tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

 

Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd.
Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu. 

Benjamin Britten

 

Przygoda z OK zaczęła się w naszej szkole od pewnego grudniowego spotkania
z nauczycielami z gimnazjum w Stężycy. Wtedy to nasi goście wyjaśniali nam zawiłości oceniania kształtującego, rozświetlali mroki nacobezu oraz  przekonywali, że OK jest ok.

To spotkanie i lekcja, w której uczestniczyliśmy jako uczniowie, zmusiło nas do refleksji, co możemy zmienić, co udoskonalić w swoim warsztacie pracy. Jak bumerang powracały pytania „Jak uczyć lepiej? Jak pomóc uczniom się uczyć?”

Kolejny etap w naszej historii z OK to moment oficjalnego przystąpienia gimnazjum do programu OKSUS (ocenianie kształtujące w szkole uczącej się) w roku szkolnym 2013/2014. Zaczęliśmy na dobre i na złe swoje doświadczenia z ocenianiem kształtującym. Po upływie dwóch lat ukończyliśmy I etap tego programu i postanowiliśmy sześcioosobową grupą wejść na wyższy poziom czyli kontynuować działania w programie CRS2.

Po konsultacjach z naszą mentorką p. Mirką Rokicką zdecydowałyśmy się już

w pierwszym roku kursu ubiegać się o tytuł SZKOŁY SUS.

  9 czerwca nastąpił punkt kulminacyjny, czyli odbył się spacer edukacyjny. Sześć nauczycielek, uczestniczących w programie CRS2, przeprowadziło lekcje, podczas których  obserwacji podlegały:

 

– w strategii I:

  • Określanie celu i kryteriów do lekcji,
  • Odwoływanie się do kryteriów lekcji,
  • Odwołanie się do wcześniejszej wiedzy uczniów
  • Podsumowanie celu i kryteriów lekcji,

        – w strategii IV:

  • Praca w parach/grupach
  • Uczniowie dokonują samooceny/ oceny koleżeńskiej

Paneliści mieli okazję sprawdzić realizację powyższych strategii na lekcjach biologii,
j. polskiego, geografii, j. angielskiego, historii i chemii. Pomimo że jesteśmy doświadczonymi nauczycielkami, to stresowałyśmy się trochę tą obserwacją dokonywaną przez przyjaznych i sympatycznych panelistów z CEO, z naszą mentorką Mirką Rokicką na czele, z gimnazjum
nr 18 z Lublina, gimnazjum ze Stężycy i szkoły podstawowej z Babina.
W pierwszej części panelu odbyły się także spotkania panelistów z nauczycielami i uczniami uczestniczącymi w OK lekcjach.
Część druga, Word Cafe, polegała na stworzeniu grup dyskusyjnych poruszających istotne dla szkoły tematy, tutaj wypowiadali się uczniowie, paneliści, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy.

Bardzo miłą chwilą było dla nas moment, gdy, prowadząca panel i dyskusję, Mirka Rokicka, poprosiła przedstawicieli szkół – uczestników panelu, uczniów, rodziców, aby powiedzieli, czego nauczyli się od nas – nauczycieli z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej. Życzliwe słowa, docenianie dodały mam skrzydeł

na dalszą, czasem wyboistą, drogę pracy z OK.

I nadeszła wreszcie ta chwila, poprzedzona listem gratulacyjnym z CEO, przyznanie tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ!

Nie byłam nigdy wcześniej na takim panelu, więc nie wiem, czy to standard czy kurtuazja, a może docenienie oparte na poczynionych obserwacjach, ale paneliści gratulowali nam dobrych OK lekcji, fajnej młodzieży i sprawnej organizacji panelu. Mamy nadzieję, że wszyscy goście czuli się u nas dobrze i że zapamiętają pobyt u nas nie tylko ze względu na smak tortu z wisienką kończącego ten baaardzo długi i ekscytujący dzień.

Ika